Sempozyum Hakkında

Sempozyum Hakkında

Atık Yönetimi’nde Yerlileşme-Millileşme adı altında düzenlenecek sempozyumda, atık yönetimi sektörüne değer katmak ile birlikte ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi adına içinde bulunduğumuz küresel ve bölgesel olaylar düşünülerek her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz yerli ve milli üretim hususu ele alınacaktır.

Düzenlenecek sempozyum ile; yerli üretim yapan ya da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile yerli ürüne ihtiyacı olan sektör firmaları bir araya getirilecek ve arz talep iletişiminin oluşması sağlanmış olacaktır. Sektörün paydaşları daha güçlü bir ülke ve daha güçlü bir ekonomi konusunda tavsiyelerde bulunma imkânına kavuşacaktır.

Sempozyum kapsamında, üretim yapan firmaların kendi ürün ve hizmetlerini yapacakları sunumlar ve bu ürünleri kullanıp değerlendirecek firmaların bir çatı altında buluşması sağlanacaktır.